تبلیغات
تبلیغات
0%

باربی در پاریس

تبلیغات

Barbi در پاریس.
باربی را دوست دارد به سفر، و امروز او در پاریس بود، جایی که او در حال رفتن به خرید بروید. راهنما باربی لباس مد بر این اساس فرانسه، آن را به نگاه جذاب.